Археологија

Национална археологија средњег века
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
др Перица Шпехарванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Студенти стичу основна знања о пореклу српског народа, његовој култури од 4-6. до 17. столећа, као и о укупној култури тла од 8-9. до 17. столећа, односно о археологији осталих народа и цивилизација, и то кроз упознавање археолошке грађу о стану, привреди, обредима сахрањивања, ношњи, грађевинарству, нумизматици.
Циљ изучавања предмета: Студенти треба да стекну основна знања о сведочанствима материјалне културе Средњег века, како би могли да је разликују од Праисторије, Антике и Раног средњег века нашег тла.
Предуслови за полагање: Студенти који желе да дипломирају на овом предмету морају обавезно да положе изборне курсеве “Археолошка налазишта - град и насеља Средњег века“ и “Манастири, цркве и надгробни споменици (сакрална култура)“, уз месец дана праксе обављене пре 5. семестра и месец дана праксе након 6. семестра (пракса ће се бодовати са по 3 бода по месецу).
Облици наставе: 2 часа недељно током 2 семестра.
Обавезе студената: Похађање наставе, писање семинарског рада.
Постојећи курсеви:
↑↑↑