Археологија

Увод у културну историју Месопотамије
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 3.00
Садржај предмета: Преглед културног развоја на тлу Месопотамије од завршне фазе културе Урук до краја Нововавилонске државе. Обухватајући питања организације друштва, привреде, религије, и дајући приказ одлика архитектуре, ликовних и примењених уметности кроз карактеристичне примере, курс пружа увид у значајне промене до којих је на овим пољима долазило током времена. Посебна пажња је посвећена везама Месопотамије са другим културама Блиског истока као и културном континуитету у условима промена у етничком саставу владајућег друштвеног слоја и становиштва.
Циљ изучавања предмета: Стицање основних знања о различитим аспектима културе Месопотамије у току историјског периода. Развијање способности да се прате проблеми културног континуитета, односа традиције и иновације у условима промене етничког састава становништва.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: предавања (2+0)
Обавезе студената: похађање наставе; колоквијум (писмени).
Постојећи курсеви:
↑↑↑