Археологија

Курс:
Методологија археозоолошких истраживања - изборни курс
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
др Соња Вуковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Сакупљање, сортирање и депоновање археозоолошког материјала током археолошких ископавања. Одредба елемента скелета, стране и оријентације. Таксономска одредба. Морфометрија. Одредба индивидуалне старости различитих животињских врста. Одредба полне припадности различитих животињских врста.
Циљ изучавања курса: Студент стиче знања и вештине потребне за анализу археозоолошког материјала: како се кости и зуби чисте од седимента и земље, сортирају и инвентаришу, како се одређује део скелета, део кости, односно положај зуба у вилици, на основу којих параметара се разликују класе кичмењака, родови и врсте сисара, како се кости и зуби сисара мере, на основу којих параметара се одређује индивидаулна старост животиње, а на основу којих разликују мужјаци и женке.
Предуслови за полагање: Беѕ предуслова.
Облици наставе: Предавања и вежбе, практичан рад на археозоолошком материјалу.
Обавезе студената: Похађање наставе, израда извештаја, одбрана и презентација на часу, учешће у изради заједничког извештаја, обрани и презентацији.
План курса:

1. недеља
предавање - Припрема археозоолошког материјала на терену
Сакупљање, сортирање и депоновање археозоолошког материјала током археолошких ископавања.

1. недеља
вежбе - Припрема археозоолошког материјала на терену
Како се археозоолошки материјал сакупља, чисти од седимента и земље и пакује.

2. недеља
предавање - Инвентарисање археозоолошког материјала.

2. недеља
вежбе - Инвентарисање археозоолошког материјала
Селекција примерака за инвентарисање, "одредљиви" и "неодредљиви" примерци

3. недеља
предавање - Скелет кичмењака и бескичмењака, скелет сисара

3. недеља
вежбе - Одредба скелетног елемента.

4. недеља
предавање - Оријентација кости у скелету, одредба фрагментованих примерака

4. недеља
вежбе - Одредба скелетног елемента на фрагментованим примерцима

5. недеља
предавање - Таксономска одредба

5. недеља
предавање - Таксономска одредба

6. недеља
предавање - Разликовање скелетних елемената честих археозоолошких врста.

6. недеља
вежбе - Разликовање скелетних елемената честих археозоолошких врста.

7. недеља
предавање - Морфометрија

7. недеља
вежбе - Како се животињске кости и зуби мере

8. недеља
предавање - Зубник сисара, зуби риба и херпетофауне

8. недеља
вежбе - Одређивање броја и положаја зуба у вилици

9. недеља
предавање - Одређивање индивидуалне старости

9. недеља
вежбе - Одређивање индивидуалне старости на основу сраслости сутура и епифиза дугих кост

10. недеља
предавање - Одређивање индивидуалне старости на основу зуба

10. недеља
вежбе - Старосне групе животиња на основу зуба

11. недеља
предавање - Полни диморфизам

11. недеља
вежбе - Разликовање мужјака и женки

12. недеља
предавање - Археозоолошка интерпретација

12. недеља
вежбе - Одбрана и презентација индивидуалног извештаја

13. недеља
предавање - Археозоолошка интерпретација

13. недеља
вежбе - Одбрана и презентација заједничког извештаја

14. недеља
предавање - Припрема за испит

14. недеља
вежбе - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит

15. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Schmid E., 1972: Atlas of Animal Bones, Elsevier, Amsterdam-London-New York. Driesch von den A., 1976: A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archeological Sites.- Peabody Museum Bulletin 1, Harvard University, Cambridge, USA. Hillson S.,
↑↑↑