Археологија

Курс:
Археологија Америчког југозапада (осн.)
Предавачи: др Јасна Вуковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предавањима су обухваћене праисторијске културе подручја Америчког југозапада, од времена 10000 година пре нове ере до доласка Европљана у XВИ веку. Током наставе студенти ће бити упознати са: 1) историјатом археолошких истраживања на овом простору; 2) хронологијом; 3) карактеристикама појединачних праисторијских култура, пре свега култура Хохокам, Моголон и Анасази; 4) различитим интерпретацијама њиховог порекла и нестанка; 5) значајем иновација у археолошкој методологији развијених на истраживањима овог простора, које су допринеле светској археологији (увођење етноархеологије, егзактних интердисциплинарних метода – дендрохронологије).
Циљ изучавања курса: Стицање знања о праисторији Америчког југозапада, разликама у приступу између европске и америчке археологије и могућностима примене појединих сазнања и концепата и на европску праисторију.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета "археологија палеолита и мезолита", "Археологија неолита" и "Увод у студије археологије". Пасивно знање енглеског језика.
Облици наставе: Два часа предавања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Plog, S. 1997. Ancient Peoples of the American Southwest, London: Thames and Hudson.
Reid, J., Whittlesey, S. 1997. The Archaeology of Ancient Arizona, Tucson: The University of Arizona Press.
Adovasio, J. M., Pedler, D. 2005. Peopling of North America, u: North American Archaeology, T. R. Pauketat and D. DiPaolo Loren (eds.), Oxford: Blackwell, 30-55.
Општа допунска литература
Hegmon, M. 2005. Beyond the Mold: Questions of Inequality in Southwest Villages, u: North American Archaeology, T. R. Pauketat and D. DiPaolo Loren (eds.), Oxford: Blackwell, 212- 234.
Lekson, S. H. 2005. Chaco and Paquime: Complexity, History, Landscape, u: North American Archaeology, T. R. Pauketat and D. DiPaolo Loren (eds.), Oxford: Blackwell, 235-272.
Дебо, Е. 2011. Историја северноамеричких Ин дијанаца, Београд: Утопија. 1-45.
↑↑↑