Археологија

Курс:
Методологија археозоолошких истраживања (осн.)
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
др Соња Вуковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Сакупљање, сортирање и депоновање археозоолошког материјала током археолошких ископавања. Одредба елемента скелета, стране и оријентације. Таксономска одредба. Морфометрија. Квантификација археозоолошког материјала. Одредба индивидуалне старости различитих животињских врста. Одредба полне припадности различитих животињских врста. Презентација археозоолошких података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студента са методама археозоолошким истраживања, пре свега са поступцима који се примењују у археозоолошкој анализи.
Предуслови за полагање: Положен предмет Археозоологија.
Облици наставе: Предавања, рад на археозоолошком материјалу, унос података у базу података, израда иѕвештаја о археозоолошкој анализи.
План курса:

1. недеља
предавање - Сакупљање археозоолошког материјала на терену.
Сакупљање, сортирање и депоновање археозоолошког материјала током археолошких ископавања.

2. недеља
предавање - Инвентарисање археозоолошког материјала.
Критеријуми за одредбу археозоолошког материјала и инвентарисање археозоолошког материјала по одабраним критеријумима. Издвајање остатака различитих класа кичмењака и бескичмењака. Издвајање примерака за конзервацију и састављање примерака поломљених током ископавања и складиштења.

3. недеља
предавање - Скелет кичмењака и бескичмењака, скелет сисара
Упоредна морфологија скелета кичмењака. Елементи скелета сисара. Скелет бескичмењака.

4. недеља
предавање - Одредба и оријентација елемента скелета.
Одредба елемента скелета, одредба елемента на фрагментованим примерцима.

5. недеља
предавање - Таксономска одредба.
Критеријуми таксономске одредбе сисара. Величина. Морфолошка сличност сродних група сисара.

6. недеља
предавање - Разликовање скелетних елемената честих археозоолошких врста.
Упоредна морфологија и разликовање скелетних елемената врста животиња чији су осаци најчешћи на археолошким локалитетима: конј, говече, јелен, овца, коза, свиња, пас/вук, медвед, зец, дабар.

7. недеља
предавање - Морфометрија
Таксономска одредба археозоолошког материјала на основу разлика у димензијама. Начин мерења. Интерпретација резултата мерења.

8. недеља
предавање - Зубник сисара, зуби риба и херпетофауне
Одредба типа, броја и класе зуба сисара. Зуби риба, гуштера и змија.

9. недеља
предавање - Одређивање индивидуалне старости на костима животиња.
Одређивање индивидуалне старости на основу сраслости сутура и епифиза дугих костију.

10. недеља
предавање - Одређивање индивидуалне старости на основу зуба
Одређивање индивидуалне старости на основу замене, истрошености и висине зубне круне.

11. недеља
предавање - Полни диморфизам
Разликовање мужјака и женки на археозоолошком материјалу.

12. недеља
предавање - Археозоолошка интерпретација
Тумачење резултата археозоолошке анализе одабраног узорка.

13. недеља
семинар - Презентација резултата археозоолошке анализе одабраног узорка.
Презентација резултата археозоолошке анализе одабраног узорка и дискусија.

14. недеља
семинар - Презентација резултата археозоолошке анализе одабраног узорка.
Презентација резултата археозоолошке анализе одабраног узорка и дискусија на часу.

15. недеља
семинар - Презентација заједничког рада
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Schmid E., 1972: Atlas of Animal Bones, Elsevier, Amsterdam-London-New York, 153 pp.
Driech von den A., 1976: A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archeological Sites; Peabody Museum Bulletin 1, Harvard University, Cambride, USA, 134 pp.
↑↑↑