Археологија

Курс:
Археологија идентитета (мастер)
У оквиру предмета: Археологија идентитета
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: археолошко истраживање аспеката индивидуалног и групног идентитета (родни, етнички, старосни, религијски, статусни), на основу материјалне културе; начини конструисања, одржавања и промене у (само)перцепцији група и појединаца; основни теоријски концепти изучавања идентитета у сродним областима истраживања (социјална антропологија, социологија, психологија)
Циљ изучавања курса: упознавање са тренутно актуелним теоријским и методолошким приступом археолошком истраживању; преиспитивање утемељених концепата групне припадности
Предуслови за полагање: радно знање енглеског језика
Облици наставе: предавања, дискусије, семинарски рад
План курса:

1. недеља
предавање - koncept identiteta
-

2. недеља
предавање - Identiteti u sadasnjosti i proslosti
-

3. недеља
предавање - Rod i uzrast
-

4. недеља
предавање - Status
-

5. недеља
предавање - Etnicitet
-

6. недеља
предавање - Religijski identitet
-

7. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

8. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

9. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

10. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

11. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

12. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

13. недеља
семинар - zavrsni seminar
-

14. недеља
- - priprema za ispit
-

15. недеља
- - ispit
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Conlin Casella, E. & C. Fowler, eds (2004) The Archaeology of Plural and Changing Identities – Beyuоnd Identification, New York: Springer
• Diaz-Andreu, M., S. Lucy, S. Babić, D. N. Edwards (2005) The Archaeology of Identity – Approaches to gender, age, status, ethnicity and religion, London, New York: Routledge
• Fowler, C. (2004) The Archaeology of Personhood – An anthropological approach, London, New York: Routledge
• Gilchrist, R. (1999) Gender and Archaeology. Contesting the Past, London, New York: Routledge
• Insoll, T., ed. (2007) The Archaeology of Identities – A reader, London, New York: Routledge
• Jones, S. (1997) The Archaeology of Identity – Constructing identities in the past and present, London, New York. Routledge
↑↑↑