Археологија

Курс:
Праисторијско рударство и металургија (мастер)
Предавачи: др Марија Љуштинадоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Савремена проучавања млађих праисторијских култура из бакарног, бронзаног и гвозденог доба све чешће укључују физичко-хемијска испитавања металних производа и откривање археометалурушких центара. С тога је неопходно да се студенти археологије упознају са основним резултатима који се могу добити анализом сировина, саставом руде, метала и згуре, као и прибором који је неопходан у процесу металургије (пећи за топљење, дуваљке, посуде са ливење, калупи, инготи и др.). Посебна пажња је усмерена на истраживање ране металургије бакра, будући да су на Балкану откривени најстарији рудници из раног енеолита у Европи – Рудна Глава код Мајданпека и Аи Бунар код Старе Загоре у Бугараској. Од археометалуршких локалитета изван простора Балкана у току курса говори се о производњи бакра у Тимни у Израелу и о чувеним рудницима сребра - Лаурион у Грчког и Рио Тинто у Шпанији. Мање тематске целине посвећене су првим предметима који су израђени у техници ковања и ливења од бакра, калајне и арсенске бронзе
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са почецима рада на проучавању праисторијских рудника и идентификовању археометалуршких локалитета у Србији
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Усмена предавања са слајд пројекцијама. Студенти су у обавези да припреме самостално или групно мање тематске целине из археометалургије и да их излаж
План курса:

12. недеља
предавање - Праисторијско рударство и металургија
Основни подаци о савременим истраживањима археометалуршких центара у Србији, ближем окружењу, у Европи и на Блиском Истоку.

12. недеља
предавање - Праисторијско рударство и металургија
1. Уводно предавање о праисторијским рудницима и раној металургији бакра и злата у ЈИ Европи, развој археометалургије, 2. Метални налази у раном бакарном добу на тлу ЈИ Европе, 3. Рано рударство на Централном Балкану (Рудна Глава), први налази бакарних алатки са Плочника и других налазишта млађе Винчанске културе, 4. Рани металургија у Тракији (Аи Бунар) налази алатки и накита културе Караново VI-Гумелница – Коџедермен источног Балкана 5. Метални налази из енеолитских насеља и некропола североисточне Бугарске, посебно Дуранкулак и злато из некрополе енеолитске културе у Варни, 6. Тимна у Израелу и Рио Тинто у Шпанији 7. Рани бакарни и златни налази у средњој Европи, 8. Типологија бакарних алатки и накита од бакра у развијеном и касном бакарном добу на Балкану и у ЈИ Европи, 9. Металургија касног енеолита и раногвозденог доба у карпатско-доњеподунавској области, 10. Љевачи бакра вучедолске културе - пећи за топљење руде, технолошки процес и први калупи за ливење, 11. Почеци производње бронзе, посебно арсенска бронза у Источној Европи 12. Рана производња гвожђа на Блиском истоку и први гвоздени предмети у Егеји и на централном Балкану
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
DURMAN A., Metal u vučedolskom kulturnom kompleksu. U: VUČEDOL. Treće tisućljeće p.n.e (ur. A. Durman), Zagreb 1988 (katalog izložbe Muzejski prostor Zagreb), 32-38.
HARDING A., European Societies in the Bronze Age, Cambridge University Press 2000, 197-241 (Chapter 6. Metals)
JOVANOVIĆ B., Metalurgija eneolitskog perioda Jugoslavije, Beograd 1971
JOVANOVIĆ B., Rudna Glava. Najstarije rudarstvo bakra na Centralnom Balkanu, Bor-Beograd 1982
DURMAN A., Metal u vučedolskom kulturnom kompleksu. U: VUČEDOL. Treće tisućljeće p.n.e (ur. A. Durman), Zagreb 1988 (katalog izložbe Muzejski prostor Zagreb), 32-38
CRADDOCK, Paul, Early Metal Mining and Production, Edinburgh University Press, Edinburgh 1995.
Општа допунска литература
ROTHENBERG B., Timna, Thames and Hudson, London 1972
COPPER AGE IN THE NEAR EAST AND EUROPE, International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) XIII, Colloquim XIX – Metallurgy: Origins and Technology (ed. B. Bagolini, F.
Pleiner R., Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters, Praha 2000
- ČERNYH E., Ai – bunarskii mednii rudnik IV tisočletie do n.e. na Balkanah, (na ruskom) Sovjetskaja arheologija, Moskva 1975.
- KUNA M., Zur neolitischen und äneolithischen Kupherverarbeitung in Gebiet Jugoslaviens, Godišnja CBI XIX/17, Sarajevo, 1981
↑↑↑