Археологија

Курс:
Религија старог Египта (осн.)
У оквиру предмета: Религија старог Египта
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс даје преглед египатских религијских схватања и праксе династичког периода и уводи у отворена питања и проблеме њиховог проучавања. Концепт божанског, пантеон, улога богова у свету живих, концепт краљевске моћи, схватања о загробном животу, храмовски ритуал и лична побожност ће бити испитивани кроз упознавање са археолошким подацима и писаним изворима.
Циљ изучавања курса: Постављање координата битних за разумевање египатске религије. Развијање критичког мишљења кроз анализу археолошких и иконографских података и писаних извора који се користе при проучавању религије династичког Египта. Стицање вештине представљања про
Предуслови за полагање: Знање енглеског. Положени испити Египат: Увод у археологију династичког периода и Династички Египат: материјална култура и промене у друштву; студенти са других одељења: одговарајуће предзнање.
Облици наставе: предавања, дискусије, семинари, усмене презентације радoва на задате теме (до 400 речи).
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
О курсу. Писани, ликовни и археолошки извори. Религија и магија.

2. недеља
предавање - Религија у контексту.
Природно окружење и египатско друштво.

3. недеља
предавање - Египатска слика света
Космогонија и космологија; митови; концепт божанског.

4. недеља
предавање - Краљ
Природа краљевске моћи; улоге краља и краљевски ритуали. Промене у улози краља

5. недеља
предавање - Кућа бога - храм
Храмовски ритуали, празници. Свештенство. Организација храма. Хијерархија учесника у ритуалима и приступачност храма. Интегративна функција празника у друштву.

6. недеља
семинар - Ехнатнова верска реформа
Историјски и друштвени контекст, домети, последице

7. недеља
предавање - Озирис
Bог загробног живота – развој веровања, митологија, култ, празници. Абидос као култни центар

8. недеља
предавање - Схватања о загробном животу.
Обреди прелаза; посмртни култ и задужбине. Очување тела и гробница.

9. недеља
предавање - Лична побожност
Религија и магија у свакодневном животу појединца, заштита породице. Комуникација са боговима и покојницима. Деификација.

10. недеља
семинар - Одступање од норме
Поштовање и запостављање покојника. Пљачкање гробница. Узурпирање гробница, скулптуре, коришћење сполија; храмовска скровишта за скулптуре.

11. недеља
предавање - Економија и религија
Храмовска економија, краљ и друштво. Економија фунерарне културе.

12. недеља
предавање - Религија и друштвени односи.
Маат – одржање света и друштва. Утицај промена у друштву на религију (примери: промене у значају краља, храмовске архитектуре и у фунерарној књижевности и пракси)
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BAINES, J. 1987. Practical Religion and Piety. Journal of Egyptian Archaeology 73:79-98.
BAINES, J. 1991. Egyptian Myth and Discourse. Myth, Gods and the Early Written and Iconographic Records, Jоurnal of Near Eastern Studies 50: 85-101.
BAINES, J., 1997. Temples as symbols, guarantors, and participants in Egyptian civilisation.In The Temple in Ancient Egypt, ed. by S. Quirke, 216-241. London: British Museum Press.
BAINES, J, and P. LACOVARA. 2002. Burial and the dead in ancient Egyptian society: Respect, formalism, neglect. Journal of Social Archaeology 2(1): 5-36.
BONHÈME, M.-A. 2001. Royal Roles. In The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 3, ed. by D. Redford, 159-163. Oxford: OUP-
CAMINOS, R.A. 1977. Grabräuberorozeß. In Lexikon der Ägyptologie 2, ed. by W. Helck and E.Otto, 862-866. Wiesbaden: Harrassowitz.
COONEY, K.M. 2007. The Functional Materialism of Death in Ancient Egypt. In Das Heilige und die Ware, ed. by M. Fitzenreiter, 273-299. http://www2.hu-berlin.de/nilus/net-publications/ibaes7/index.html
DOXEY, D.M. 2001. Priesthood. In: The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 3, ed. by D. Redford, 68-73. Oxford: OUP.
GERMER, R. 1998. Mummification. In Egypt, The World of Pharaohs*, ed. by R.Schulz and M. Seidel, 458-469. Cologne: Konnemann.
HAYS, H. 2011. The Death of the Democratisation of the Afterlife. In Old Kingdom: New Perspectives. Egyptian Art and Archaeology 2750-2150 BC, ed .by N. and H. Strudwick, eds., 115-130. Oxford: Oxbow Books.
Hays, H. 2010. Funerary Rituals (Pharaonic Period). in University of California Los Angeles Encyclopedia of Egyptology, ed. J. Dieleman and W. Wendrich. http://www.escholarship.org/uc/item/1r32g9zn
LESKO, L.H. 2000. Death and Afterlife in Ancient Egyptian Thought. In Civilizations of the Ancient Near East. III&IV, ed.by J.M. Sasson, 1763-1774. New York: Scribner.
LESKO, L.H. 2001. Funerary literature. In The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 570-575. Oxford: OUP.
LUFT, U.H. 2001. Religion. In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 3, ed. by D. Redford, 139-145. Oxford: OUP.
LUISELLI, M. 2008. Personal Piety (modern theories related to). In UCLA Encyclopaedia of Egyptology, ed. by J. Dieleman and W. Wendrich. http://www.escholarship.org/uc/item/49q0397q
O’CONNOR, D. 2000. The Social and Economic Organisation of Ancient Egyptian temples. In Civilizations of the Ancient Near East. I&II, ed. by J.M. Sasson, 319-330. New York: Scribner.
RITNER, R.K. 2001. Magic. In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2, ed. by D. Redford, 321-336. Oxford: OUP.
SPALINGER, A. 1998. The Limitations of Formal Ancient Religion, Journal of Near Eastern Studies 57 : 241-260.
SPALINGER, A. 2001. Festivals. In The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 521-525. Oxford:OUP.
VASILJEVIĆ, V. 2008. Embracing his double: Niankhkhnum and Khnumhotep, Studien zur altägyptischen Kultur 37: 363-372.
ДОНАДОНИ, С. 2005. Покојник. У Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, 263-289. Београд: Clio.
ХОРНУНГ, Е. 2005. Фараон. У Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, 290-323. Београд: Clio.
Општа допунска литература
GUNDLACH, R..2001. Temples. In The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 3, ed. by D. Redford, 363-379. Oxford:OUP.
MÜLLER, M. 2001. Afterlife. In The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1, ed. by D. Redford, 32-37. Oxford: OUP.
PINCH, G. 2004. Egyptian Myth. A Very Short Introduction, Oxford: OUP.
OCKINGA, B. 2001. Piety. In The Oxford Encylopedia of Ancient Egypt 3, ed. by D. Redford, 44-47. Oxford: OUP.
SHAFER, B. (ed.) 1991. Religion of Ancient Egypt. Ithaca: Cornell University Press.
SHAFER, B.. (ed.). 1997. Temples of Ancient Egypt. Ithaca: Cornell University Press.
STADLER, M. A., 2008, Judgment after Death (Negative Confession). In Jacco Dieleman and Willeke Wendrich (eds.), UCLA Encyclopedia of Egyptology. http://repositories.cdlib.org/nelc/uee/10
UCLA Encyclopedia of Egyptology (eSholarship)http://escholarship.org/uc/nelc_uee
↑↑↑