Археологија

Курс:
Династички Египат: материјална култура и промене у друштву (осн.)
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
др Милена Гошић Арамадоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Преглед египатске културе по периодима, од Старог царства до доба грчко-римске власти над Египтом. Основни правци промена у друштву и култури династичког Египта, под утицајем спољних и унутрашњих фактора и осврт на области са којима је Египат био у континуираном додиру (Нубија, Либија, Синај, Палестина). уз стављање нагласка на материјалну културу. Анализа улоге археолошких података, с једне, и писаних извора и иконографије са друге стране у реконструисању прошлости (друштвени односи, религија, историјски догађаји, технолошка знања и др.) на карактеристичним примерима. Савремени теоријско-методолошки приступи у проучавању старог Египта – изабрани примери.
Циљ изучавања курса: Детаљније упознавање са најважнијим споменицима материјалне културе Египта, њихово смештање у хронолошки оквир и у специфични културни контекст; побољшање вештине процењивања процеса реконструисања културних концепата, догађаја или структуре једног некадашњег друштва.
Предуслови за полагање: без предуслова
Облици наставе: предавања, дискусије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
BARD, K.A., An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt, Oxford 2007, 121-326.
REDFORD, D.B. History and Egyptology, in: T. Wilkinson (Ed.), Egyptology Today, Cambridge: 2008, 23-35.
ШО, И., Египат и спољни свет, у: Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004, 456-478.
ИБАДА АЛ-НУБИ, Ш., Војник, у: Ликови старог Египта, приредио С. Донадони, Београд 2005, 162-196.
Општа допунска литература
MORKOT, R.G., The Egyptians. An Introduction, Oxon 2005.
Оксфордска историја старог Египта, приредио И. Шо, Београд 2004.
SHAW, I., Ancient Egypt. A Very Short Introduction, Oxford 2004.
SCHULZ, R. and M. SEIDEL (Eds.), Egypt. The World of Pharaohs, Cologne 1998
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/Welcome.html
http://www.bluffton.edu/~sullivanm/egypt/egyptindex.html
↑↑↑