Археологија

Курс:
Датовање за археологе (осн.)
У оквиру предмета: Датовање за археологе
Предавачи: др Ненад Тасићредовни професор
др Јасна Вуковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Upoznavanje sa osnovnim tehnikama komparativno-istorijskog i fizičko-hemijskih datovanja koja se koriste u savremenoj arheologiji.
Циљ изучавања курса: Osposobljavanje studenata arheologije da prikupljaju uzorke za datovanje, određuju njihov arheološki kontekst, pravilno koriste i tumače rezultate datovanja tradicionalnim i fizičko-hemijskim metodama.
Предуслови за полагање: Obaveze studenata su pored redovnog pohađanja nastave i rad na projektu koji se organizuje na nivou grupe ili pojedinačno. Rad studenata na projektima podrazumeva rad na zadatu temu, bibliografska istraživanja na Internetu u Centru za digitalnu arheologiju i prezentaciju projekata
Облици наставе: Predavanja i mentorski rad.
План курса:

1. недеља
предавање - Značaj datovanja u savremenoj arheologiji
Studenti će se upoznati sa ulogom datovanja u arheologiji, pojmovima apsolutna hronologija, relativna hronologija, stratigrafska sonda...

2. недеља
предавање - Komparativno istorijski metod
Na primeru Milojčićeve i Parzingerove periodizacije kultura neolita centralne i jugoistočne Evrope biće prikazan ovaj metod, koji je do pedesetih godina XX veka bio jedini način za uspostavljanje hronoloških odnosa među nalazištima i različitim kulturnim pojavama.

3. недеља
предавање - Hronološke tabele
Na ovom času studenti će se upoznati sa nekoliko hronoloških tabela, koje će biti prodiskutovane i objašnjen način njihovog nastanka.

4. недеља
предавање - Apsolutna hronologija fizičko-hemijskim metodama - uvod
Kratak pregled metoda sa osvrtom na polemike koje su obeležile šezdesete i sedamdesete godine XX veka
Литература: Aitken, Physics in archaeology, Oxford 1974 Michels, J. Dating methods in Archaeology

5. недеља
предавање - Datovanje na osnovu radioaktivnog ugljenika C14
Biće objašnjen nastanak atoma C14, osnovne tehnike prečišćavanja uzoraka, metod brojanja (proporcionalni gasni brojač, AMS). Biće predstavljen i problem neravnomerne produkcije atoma C14 sa posledicama. Neophodnost kalibracije. Način prikupljanja uzoraka, metodi čišćenja uzoraka, tumačenje rezultata, rejting laboratorija.
Литература: Mook, W.G. and Waterbolk, H.T., Radiocarbon dating (Handbooks for archaeologists), European Science Foundation; 1st edition (1985), ISBN-10: 2903148449

6. недеља
предавање - Datovanje metodom dendrohronologije
Godišnji prstenovi, stvaranje «master tree ringa», primenjivost u arheologiji, sa posebnim naglaskom na srednjevekovne građevinske objekte. Uloga dendrohronologije u kalibraciji C14 datuma.
Литература: Dendrochronology - Guidelines on producing and interpreting dendrochronological dates, English Heritage, London 2004 (http://www.english-heritage.org.uk/publications/dendrochronology-guidelines/dendrochronology.pdf)

7. недеља
предавање - Datovanje arheomagnetizmom
Osnovne pretpostavke ovog metoda, vrste uzorka prema kvalitetu rezultata, način prikupljanja uzoraka, objašnjenje načina izrade krivulja pomeranja zemljinog magnetnog polja.

8. недеља
предавање - Datovanje na osnovu termoluminiscencije
Objašnjenje osnovnih postulata ovog metoda datovanja. Biće prikazane osnovne tehnike prikupljanja uzoraka, njihov tretman u laboratorijskim uslovima. Objašnjenje nekoliko formula za izračunavanje starosti uzorka.
Литература: G.A.T. Duller, Luminescence Dating, Guidelines on using luminescence, Dating in archaeology, English Heritage, London 2008 (http://www.english-heritage.org.uk/publications/luminescence-dating/luminescencedating.pdf)

9. недеља
предавање - Ostali metodi datovanja
Datovanje na osnovu tragova fisije, kalijum-argon, i pregled ostalih metoda datovanja koja se manje koriste u arheologiji

10. недеља
предавање - Mogućnosti poređenja različitih metoda apsolutnog datovanja
Na ovom času biće prodiskutovane prethodne tehnike datovanja sa svojim osobenostima sa posebnim naglaskom na vrstu događaja koji pojedini metod datuje (prestanak života, poslednje gorenje uzorka...).
Литература: Tasić, N.N., Mogućnosti poređenja različitih metoda apsolutnog datovanja, u: Arheologija i prirodne nauke, Beograd 1992, 107-110.

11. недеља
предавање - mentorski rad
mentorski rad sa studentima, koji u okviru oformljenih grupa pripremaju projekte.

12. недеља
предавање - mentorski rad
↑↑↑