Археологија

Курс:
Савремени Балкан (осн.)
У оквиру предмета: Савремени Балкан
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
др Јелена Рафаиловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен историја балканских народа и држава, са анализом најважнијих аспеката њиховог политичког и друштвеног развоја током 20. века. У анализи политичких феномена посебна пажња посвећена је: утицају два светска рата на историју балканских народа; процесима сукобљавања, приближавања и супротстављања националних идеологија; покрета отпора, колаборације, холокауста, демографских и политичких промена изазваних ратовима; дубоких идеолошких и политичких подела након 1945 током Хладног рата; хладноратовских конфликата (грађански рат у Грчкој и југословенско-совјетски конфликт). Анализа најважнијих друштвених феномена посвећена је: процесу трансформације од прединдустријских, руралних друштава, преко модернизацијских импулса у међуратном периоду и периода убрзаног индустријског развоја након другог светског рата (соц-модернизација), до обликовања постиндустријских, потрошачких друштава и њиховог уклапања у савремене процесе глобализације и информатичког друштва
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са проблематиком и резултатима проучавања савремене историје Балкана. Оспособљавање за целовито разумевање савремене балканске историје, политичких и друштвених феномена у ширем контексту европске и светске историје
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе са претходне године студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Између зараћених империја и борбе за независност 1914-1918

2. недеља
предавање - Цена рата у независним државама 1918-1929

3. недеља
предавање - Обликовање политике након прекомпозиције националних држава на Балкану 1918-1929

4. недеља
предавање - Економска криза, националне државе и идеолошки изазов 1929-1939

5. недеља
предавање - Економска криза, друштво и тоталитарни отклон 1929-1939

6. недеља
предавање - У сенци Трећег рајха и Црвене армије 1939-1945

7. недеља
предавање - Грчки изазов: Грађански рат у Грчкој 1944-1949

8. недеља
предавање - Источна Европа «Механизми потчињавања» 1945-1953

9. недеља
предавање - Стаљинизација балканских друштава и економија

10. недеља
предавање - У маказама Хладног рата 1953-1968

11. недеља
предавање - Полет "петолетки" - привреда и друштво балканских земаља 1953-1968

12. недеља
предавање - Политички конзервативизам епохе "застоја" на Балкану 1968-1985

13. недеља
предавање - «Развијени социјализам»: Епоха «застоја» или Време «конзерватора» 1968-1985

14. недеља
предавање - Од "побуне" до пада социјализма

15. недеља
предавање - „Крај империје“: Од «тоталитаризма» ка «демократији» 1985-2000
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Стеван К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001
Општа допунска литература
L.S. Stavrianos , Balkan posle 1453, Beograd, 2005
Milan Ristović, Nemački „novi poredak“ i jugoistočna Evropa. 1940/41-1944/45. Planovi i praksa, Beograd 1991 (drugo izdanje: Beograd 2005).
Ричард Клог, Историја Грчке новог доба, Београд 2000
Peter Bartl, Albanci, Beograd 2001
Andrej Mitrović, Prodor na Balkan 1908-1918, Beograd, 1982
Marija Todorova, Imaginarni Balkan, Beograd 1999
Barbara Jelavich, History of the Balkans, 2, Twentieth Century, Cambridge, 1983
J. Lampe, M.R. Jackson, Balkans Economic History 1558-1950, Bloomington 1982.
Е.Калинова, И.Баева, Българските преходи 1944-2005, София 2006
↑↑↑