Археологија

Курс:
Средњовековна архитектура у Србији (осн.)
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Teorijski segment nastave opredeljen je ka hronološkom izlaganju i tumačenju tokova razvitka srednjovekovne arhitekture u Srbiji, kao i naglašavanju posebnih pojava koje proizilaze iz geografsko-istorijskih okolnosti njenog nastanka i raznolikih promena unutar njenog korpusa. Posebno se analiziraju graditeljski, ikonografski i likovni činioci, kao i ukupna značenja najvažnijih ostvarenja u umetničkom i širem istorijskom kontekstu. Prevashodna pažnja usmerena je na sakralnu arhitekturu i arhitekturu utvrđenih gradova, a u određenoj meri razmatraju se i pojave u graditeljstvu koje je nastajalo i nakon nestanka samostalnosti srpske države. Praktična nastava usmerena je ka interaktivnom odnosu sa slušaocima, uz odgovarajuću vizuelnu podršku i obavezu njihovog samostalnog rada na manjim celinama u dogovoru sa nastavnikom.
Циљ изучавања курса: Sticanje produbljenijih znanja o magistralnim tokovima i obeležjima istorije nacionalne arhitekture od epohe ranog srednjeg veka do vremena pada srpske države pod tursku vlast.
Предуслови за полагање: Odslušani i/ili položeni predmeti sa I godine studija Istorije umetnosti.
Облици наставе: Nastava se izvodi tokom jednog semestra ( 2 X 12 časova ) na predavanjima i na vežbama uz odgovarajuću vizuelnu podršku, uz mogućnost terenske prakse
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
 В. Ј. Ђурић – Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку I-II, Београд 1997
 В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998
 В. Кораћ, Између Византије и Запада. Одабране студије о архитектури, Београд 1987
 С. Ћирковић – В. Кораћ - В. Ј. Ђурић, Пећка патријаршија, Београд 1991.
И. Стевовић, Каленић. Богородичина црква у архитектури позновизантијског света, Београд 2006.
В. Кораћ, Споменици монументалне српске архитектуре 14. века у Повардарју, Београд 2003.
Општа допунска литература
Дечани и византијска уметност средином 14. века, Београд 1989.
Г. Бабић, Краљева црква у Студеници, Београд 1987.
С. Ћирковић- В. Кораћ - Г. Бабић, Студеница, Београд 1986.
↑↑↑