Археологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - koncept identiteta
Литература: • Diaz-Andreu, M., S. Lucy, S. Babic, D. N. Edwards (2005) The Archaeology of Identity – Approaches to gender, age, status, ethnicity and religion, London, New York: Routledge • Fowler, C. (2004) The Archaeology of Personhood – An anthropological approach, London, New York: Routledge

2. недеља
предавање - Identiteti u sadasnjosti i proslosti

3. недеља
предавање - Rod i uzrast

4. недеља
предавање - Status

5. недеља
предавање - Etnicitet

6. недеља
предавање - Religijski identitet

7. недеља
семинар - studentske prezentacije

8. недеља
семинар - studentske prezentacije

9. недеља
семинар - studentske prezentacije

10. недеља
семинар - studentske prezentacije

11. недеља
семинар - studentske prezentacije

12. недеља
семинар - studentske prezentacije

13. недеља
семинар - zavrsni seminar

14. недеља
- - priprema za ispit

15. недеља
- - ispit
↑↑↑