Археологија

 • праисторијска археологија - бронзано доба
  праисторијска археологија - гвоздено доба
 • 1999 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НАСЕЉЕ ВАТИНСКЕ КУЛТУРЕ НА ВИНЧИ)
 • 2012 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Стратиграфија насеља и периодизација ватинске културе у Војводини)
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2006 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ППРАИСТОРИЈСКА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2006 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРАИСТОРИЈСКА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2000 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПРАИСТОРИЈСКА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2005 -  Сахрањивање у културама бронзаног доба Европе
  Истраживачка станица Петница, Петница, Србија (предавање по позиву)
 • 2000 -  Српско археолошко друштво  (чланство)
 • 2012 -  International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP)  (чланство)
 • 2002 -  Становништво и насеља из предримског доба на тлу Србије
  Филозофски факултет Београд
 • 2006 -  Археолошка грађа - основа за проучавање културног континуитета у праисторији и антици на територији Србије
  Филозофски факултет Београд
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑