Археологија

 • средњовековна археологија
 • 1997 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2004 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ГРОБЉА VII-XV СТОЛЕЋА УЗ ДЕСНУ ОБАЛУ ДУНАВА ИЗМЕЂУ УШЋА ВЕЛИКЕ МОРАВЕ И УШЋА ТИМОКА)
 • 2011 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА X-XII СТОЛЕЋА У БАНАТУ)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2004 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СРЕДЊЕВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2002 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СРЕДЊЕВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2004 -  Средњовековна археологија у Србији (основни појмови)
  Истраживачка станица Петница, Петница, Србија (предавање по позиву)
 • 2004 -  Историјски оквири средњовековне епохе на тлу Србије
  Истраживачка станица Петница, Петница, Србија (предавање по позиву)
 • 2005 -  Средњовековна археологија у Србији (основни појмови)
  Истраживачка станица Петница, Петница, Србија (предавање по позиву)
 • 2008 -  Одлике раног и касног средњег века на нашем тлу
  Истраживачка станица Петница, Петница, Србија (предавање по позиву)
 • 1998 -  члан Српског археолошког друштва  (чланство)
 • 2003 -  2005 - секретар редакција Гласника Српског археолошког друштва  (чланство)
 • 2005 -  2007 - секретар Српског археолошког друштва  (чланство)
 • 2003 -  2005 - Јабланица, Кукавица, Врање и Крајиште од 7. до 11. столећа
  Филозофски факултет,Београду
 • 2006 -  Некрополе и светилишта домородаца и Словена од Поморја до Подунавља
  Филозофски факултет, Београд
 • 2004 -  Дупљаја - археолошко истраживање средњовековног града и праисторијског налазишта
  Филозофски факултет,Београд
 • 2004 -  Археолошка топографија Баната
  Музеј Војводине, Нови Сад и Покрајински завод за заштиту споменика културе,Нови Сад
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑