Андрагогија

Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Александар Булајићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Александар Булајићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 8.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Александар Булајићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑