Андрагогија

Политика и системи образовања одраслих
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
Вукашин Гроздићистраживач-приправник
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑