Андрагогија

Управљање људским ресурсима
Предавачи: др Кристинка Овесниванредни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Тамара Николићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑