Андрагогија

Курс:
Општа педагогија (Ж. Попов)
У оквиру предмета: Општа педагогија
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
План курса:

9. недеља
предавање - Отворена питања и проблеми васпитања целовите личности
Општи теоријски ставови и приступи васпитању целовите личности.

9. недеља
вежбе - Теорије интелектуалног васпитања
Теорија материјалног и формалног образовања. Утилитаристички и функционални приступ.

10. недеља
предавање - Интелектуално васпитање
Појам и основне карактеристике. Савремена схватања места и улоге интелектуалног васпитања у развоју и формирању личности васпитаника. Теорије о интелектуалном васпитању.

10. недеља
вежбе - Улога учења у интелектуалном васпитању
Разматрање места и улоге учења у различитим психолошким и дидактичким теоријама.

11. недеља
предавање - Морално васпитање
Појам и основне карактеристике. Морал, друштво и васпитање.Моралне вредности и морално васпитање.

11. недеља
вежбе - Школа и интелектуално васпитање
Задаци интелектуалног васпитања у школи. Интелектуално васпитање и настава.

12. недеља
предавање - Традиционалне и савремене концепције моралног васпитања
Морално васпитање као подршка развоју и формирању моралних вредности, начела и правила. Релативистички и универзалистички приступ. Концепције моралног васпитања Була, Колберга, Пијажеа и Мушинског.

12. недеља
вежбе - Савремене концепције моралног васпитања
Анализа и разматрање концепције Була, Колберга, Пијажеа и Мушинског.

13. недеља
предавање - Породица, школа и друштво као чиниоци моралног васпитања
Породица, школа и други чиниоци моралног васпитања. Основне карактеристике моралног васпитања у породици и школи.

13. недеља
вежбе - Школа и морално васпитање
Морално васпитање у документима која регулишу рад школе.

14. недеља
предавање - Естетско васпитање
Појам и основне карактеристике. Естетско васпитање у школи.

14. недеља
вежбе - Савремене концепције естетског васпитања
Анализа концепција естетског васпитања Рида, Манроа, И. Војнар.

15. недеља
предавање - Физички развој и васпитање
Појам и основне карактеристике. Физички развој и физичко васпитање.

15. недеља
вежбе - Закључна разматрања
Питања и разговор са студентима.
↑↑↑