Андрагогија

Курс:
Психотерапијски модалитети (осн.)
У оквиру предмета: Психотерапијски модалитети
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs pruža saznanja o osnovnim psihoterapijskim paradigmama a uključeni su i postmoderni pristupi psihoterapiji. Terapije se analiziraju sa više stanovišta koja uključuju: a. ključne teorijske koncepte; b. terapijski odnos; c. terapijske tehnike; d. teoriju terapijske promene; e. indikacije i kontraindikacije; f. doprinose i ograničenja; g. evaluaciju procesa i ishoda. U okviru psihodinamske paradigme razmatraće se klasična i postklasična psihoanalitička terapija i analitička terapija; u okviru kognitivno bihejvioralne paradigme razmatraće se bihejvior terapija, racionalno-emotivna bihejvioralna terapija i kognitivna terapija; u okviru humanističko-egzistencijalističke paradigme razmatraće se klijentom usmeravana terapija, geštalt terapija i transakciona analiza, a u okviru sistemske porodične terapije naglasak će biti stavljen na strukturalni pristup, strateški pristup i model višegeneracijskij porodičnih sistema.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje osnovnih postavki različitih psihoterapijskih pristupa; kristalizacija sopstvenih terapijskih preferencija; razvoj motivacije za bavljenje psihoterapijom; razvijanje kritičkog razmišljanja o ovoj oblasti.
Предуслови за полагање: Osnovi psihoterapije i savetovanja; korisna su znanja iz Psihologije ličnosti, Individualnih razlika, Kliničke psihologije, Opšte psihopatologije.
Облици наставе: Predavanja uz diskusiju o teorijskim konceptima i postavkama terapijske tehnike i analiziranje primera iz literature ili audio i video traka.
План курса:

1. недеља
предавање - Istorijat, sistemi i praksa psihoterapije i savetovanja

2. недеља
предавање - Psihoanaliza: klasična i postklasična

3. недеља
предавање - Psihodinamska psihoterapija

4. недеља
предавање - Frojd, Jung i Adler – analiza razlika

5. недеља
предавање - Klijentom usmeravana terapija

6. недеља
предавање - Geštalt terapija

7. недеља
предавање - Transakciona analiza

8. недеља
предавање - Kognitivno-bihejvioralni pristup: tri stadijuma

9. недеља
предавање - Racionalno emotivna bihejvioralna terapija

10. недеља
предавање - Kognitivna terapija

11. недеља
предавање - „Treći talas“ bihejvior terapija: ACT i DBT

12. недеља
предавање - Sistemski pristupi psihoterapiji

13. недеља
предавање - Postmoderni pristupi terapiji

14. недеља
предавање - Istraživanja efikasnosti psihoterapije
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Erić, Lj. (Ur.) (2011). Psihoterapija. Novi Sad. Psihopolis institut.
Општа допунска литература
Stojnov, D. (2000). Psihoterapije. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Corey, G. (2004). Teorija i praksa psihološkog savetovanja i psihoterapije. Naklada Slap.
Biro, M., Butollo, W. (2003). Klinička psihologija. Katedra za Kliničku psihologiju Ludwig Maximilians Universitat, Munchen i Futura publikacije
Corey, G. (2004). Teorija i praksa psihološkog savetovanja i psihoterapije. Naklada Slap.
↑↑↑