Андрагогија

Курс:
Вештине саветовања (осн.)
У оквиру предмета: Вештине саветовања
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Kurs pruža osnovna saznanja u vezi sa konceptima, metodama i veštinama kognitivno-bihejvioralnog savetodavnog modela sa naglaskom na Racionalno-emotivnoj bihejvioralnoj i Kognitivnoj terapiji. Razmatraće se veštine potrebne za: a. formiranje optimalnog savetodavnog odnosa i terapijskog saveza, b. procenu klijentovih disfunkcionalnih obrazaca mišljenja, osećanja i ponašanja, c. određivanje cilja savetovanja, d. korišćenje različitih intervencija (kognitivnih, emotivnih, bihejvioralnih), e. evaluaciju toka savetovanja, f. razumevanje ključnih etičkih i profesionalnih pitanja u savetovanju. U praktičnom delu prethodno pomenute veštine se uvežbavaju i integrišu u radu na prevazilaženju nekih od najčešćih disfunkcionalnih osećanja i ponašanja na nekliničkom nivou, uključujući i neasertivno ponašanje.
Циљ изучавања курса: Sticanje znanja o bazičnim konceptima kognitivno-bihejvioralnog savetodavnog modela, ovladavanje veštinama razvoja optimalnog savetodavnog odnosa, procene klijentovog problema u formi kognitivnog modela emocionalnog poremećaja i korišćenja nekih od osnovnih intervencija.
Предуслови за полагање: Osnovi psihoterapije i savetovanja, Psihoterapijski modaliteti; korisna su znanja iz Opšte psihopatologije i Kliničke psihologije.
Облици наставе: Predavanja i vežbe uz diskusiju primera iz literature ili audio i video traka, igranje uloga savetnika i klijenta
План курса:

1. недеља
предавање - Kognitivno-bihejvioralni modeli u savetovanju

1. недеља
вежбе - Diskusija sličnosti i razlika

2. недеља
предавање - ABC model – nivo primarnog emocionalnog problema

2. недеља
вежбе - Formulisanje ABC modela na ličnom primeru

3. недеља
предавање - ABC model – nivo sekundarnog emocionalnog problema

3. недеља
вежбе - Formulisanje ABC modela na ličnom primeru

4. недеља
предавање - Psihički poremećaj i zdravlje

4. недеља
вежбе - Procena disfunkcionalnih osećanja i ponašanja na ličnom primeru

5. недеља
предавање - Procena klijenta

5. недеља
вежбе - Procena disfunkcionalnih osećanja i ponašanja na ličnom primeru

6. недеља
предавање - Postavljanje ciljeva

6. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta

7. недеља
предавање - Saradnja sa klijentom i započinjanje seanse

7. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta

8. недеља
предавање - Strukturisanje seanse

8. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta

9. недеља
предавање - Sokratovski metod

9. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta

10. недеља
предавање - Procena ABC modela na konkretnom primeru

10. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta

11. недеља
предавање - Kognitivne intervencije

11. недеља
вежбе - Igranje uloge savetnika i klijenta

12. недеља
предавање - Emotivne i imaginativne intervencije

12. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta

13. недеља
предавање - Bihejvioralne intervencije

13. недеља
вежбе - Igranje uloga savetnika i klijenta
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Vukosavljević-Gvozden, T. (2009). Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija: teorija i metod. Beograd, Kreativni centar.
Општа допунска литература
Ellis, A., Dryden, W. (2002). Primjena racionalno-emocionalne bihejvioralne terapije. Jastrebarsko, Naklada Slap (odabrana poglavlja)
↑↑↑