Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 05.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 06.09. 2020.
  • испити: од 07.09. до 19.09. 2020.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
19.09. у 13.30 101

Општа психологија
18.09. у 16.00 103

Основи педагогије
12.09. у 11.30 амф.

Статистика у истраживању образовања
16.09. у 12.00 амф.

Историја образовања одраслих
16.09. у 8.30 101

Основи психологије личности
18.09. у 16.00 103

Андрагошка дидактика
19.09. у 13.30 101

Компаративна андрагогија
16.09. у 8.30 101

Образовање одраслих и економски развој
14.09. у 16.00 103

Основе психологије учења
18.09. у 16.00 103

Основи социјалне психологије
17.09. у 8.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
09.09. у 10.00 208

Стратегије учења и методе образовања одраслих
15.09. у 12.00 103

Филозофија образовања одраслих
14.09. у 12.00 211

Андрагогија рада
19.09. у 11.00 101

Политика и системи образовања одраслих
14.09. у 11.00 103

Учење одраслих
16.09. у 10.30 213

Методологија андрагошких истраживања
17.09. у 11.00 101

Увод у андрагошка истраживања
17.09. у 11.00 101

Истраживачке орјентације у андрагогији
17.09. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у образовању
17.09. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у андрагогији
17.09. у 11.00 101

Менаџмент у образовању одраслих
18.09. у 11.00 103

Образовање старих
17.09. у 15.00 101

Планирање образовања одраслих
15.09. у 10.00 213

Социјална андрагогија
16.09. у 15.00 101

Андрагогија комуникација и медија
16.09. у 11.00 101

Породична андрагогија
17.09. у 15.00 101

Развој људских ресурса
15.09. у 10.00 213

Андрагогија слободног времена
16.09. у 11.00 101

Стручно образовање одраслих
19.09. у 11.00 101

Функционална писменост и кључне компетенције
14.09. у 11.00 103Изборни предмети са одељења
Образовање одраслих за животну средину
15.09. у 11.00 214

Социјализација одраслих
17.09. у 15.00 101

Каријерно вођење и развој
Договор са наставником

Анализа потреба за вештинама и обукама
19.09. у 11.00 101

Маркетинг у образовању одраслих
18.09. у 11.00 103

Квалитет у образовању одраслих
19.09. у 11.00 101

Организација која учи
15.09. у 10.00 213

Пенолошка андрагогија
16.09. у 15.00 101

Регрутовање и селекција људских ресурса
15.09. у 10.00 213
↑↑↑