Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 18.07. 2018.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2018.
  • провера услова и приговори: 19.07. 2018.
  • испити: од 27.08. до 05.09. 2018.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
31.08. у 16.00 268

Општа психологија
04.09. у 12.00 101

Основи педагогије
05.09. у 9.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
03.09. у 12.00 амф.

Историја образовања одраслих
28.08. у 11.00 101

Основи психологије личности
04.09. у 12.00 101

Андрагошка дидактика
03.09. у 12.00 104

Компаративна андрагогија
28.08. у 11.00 101

Образовање одраслих и економски развој
30.08. у 10.00 101

Основе психологије учења
04.09. у 12.00 101

Основи социјалне психологије
01.09. у 10.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
27.08. у 9.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
05.09. у 12.00 211

Филозофија образовања одраслих
29.08. у 11.00 105

Андрагогија рада
02.09. у 11.00 104

Андрагогија рада (по старом програму)
03.09. у 13.00 272

Политика и системи образовања одраслих
27.08. у 11.00 103

Систем и организација образовања одраслих
27.08. у 11.00 103

Теорија организације образовања
27.08. у 11.00 103

Учење одраслих
31.08. у 14.00 211

Методологија андрагошких истраживања
05.09. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
05.09. у 11.00 амф.

Истраживачке орјентације у андрагогији
05.09. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
05.09. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
05.09. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
28.08. у 11.00 103

Менаџмент и маркетинг у образовању
28.08. у 11.00 103

Образовање старих
03.09. у 16.00 103

Планирање образовања одраслих
04.09. у 12.00 267

Планирање кадрова и образовања
04.09. у 12.00 267

Социјална андрагогија
03.09. у 16.00 103

Андрагогија комуникација и медија
29.08. у 13.00 101

Андрагогија масовних комуникација
29.08. у 13.00 101

Породична андрагогија
03.09. у 16.00 103

Развој људских ресурса
04.09. у 12.00 267

Андрагогија слободног времена
29.08. у 13.00 101

Стручно образовање одраслих
05.09. у 11.00 103

Методика основног образовања одраслих
28.08. у 11.00 103

Основно образовање одраслих
28.08. у 11.00 103Изборни предмети са одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
05.09. у 13.00 607

Он-лајн образовање одраслих
31.08. у 15.00 106

Online образовање
31.08. у 15.00 106

Вештине саветовања у образовању одраслих
05.09. у 13.00 607

Драмске технике у образовању одраслих
05.09. у 13.00 607

Образовање и рекреација одраслих
05.09. у 13.00 607

Анализа потреба за вештинама и обукама
05.09. у 11.00 103

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
28.08. у 11.00 103

Политика и стратегија образовања одраслих
27.08. у 11.00 103

Квалитет у образовању одраслих
02.09. у 11.00 104

Образовање лидера
27.08. у 11.00 103

Организација која учи
04.09. у 12.00 267

Пенолошка андрагогија
05.09. у 14.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
04.09. у 12.00 267
↑↑↑