Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 30.01. 2019.
  • уплата најкасније до: 25.01.2019.
  • провера услова и приговори: 31.01.2019.
  • испити: од 04. до 12.02.2019.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
08.02. у 12.00 106

Општа психологија
05.02. у 13.00 амф.

Основи педагогије
07.02. у 09.00 амф.

Статистика у истраживању образовања
11.02. у 14.00 амф.

Историја образовања одраслих
09.02. у 11.00 103

Основи психологије личности
05.02. у 13.00 амф.

Андрагошка дидактика
12.02. у 10.00 СО4

Компаративна андрагогија
09.02. у 11.00 103

Образовање одраслих и економски развој
06.02. у 10.00 101

Основе психологије учења
05.02. у 13.00 амф.

Основи социјалне психологије
04.02. у 15.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
08.02. у 11.00 103

Стратегије учења и методе образовања одраслих
07.02. у 10.00  07.02. у 11.00, 104 272

Филозофија образовања одраслих
11.02. у 11.00 101

Андрагогија рада
12.02. у 12.00 101

Андрагогија рада (по старом програму)
11.02. у 13.00 272

Политика и систем образовања одраслих
04.02. у 12.00 101

Систем и организација образовања одраслих
04.02. у 12.00 101

Теорија организације образовања
04.02. у 12.00 101

Учење одраслих
07.02. у 13.00 104

Методологија андрагошких истраживања
07.02. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
07.02. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
07.02. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
07.02. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
07.02. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
04.02. у 12.00 101

Менаџмент и маркетинг у образовању
04.02. у 12.00 101

Образовање старих
11.02. у 14.30 103

Планирање образовања одраслих
05.02. у 13.00 267

Планирање кадрова и образовања
05.02. у 13.00 267

Социјална андрагогија
11.02. у 14.30 103

Андрагогија комуникација и медија
06.02. у 12.00 101

Андрагогија масовних комуникација
06.02. у 12.00 101

Породична андрагогија
11.02. у 14.30 103

Развој људских ресурса
05.02. у 13.00 267

Андрагогија слободног времена
06.02. у 12.00 101

Стручно образовање одраслих
07.02. у 13.00 104Изборни предмети са Одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
08.02. у 13.00 278

Образовање одраслих за животну средину
07.02. у 11.00 104

Он-лајн образовање одраслих
06.02. у 15.00 106

Online образовање
06.02. у 15.00 106

Вештине саветовања у образовању
08.02. у 13.00 278

Драмске технике у образовању одраслих
08.02. у 13.00 278

Образовање и рекреација одраслих
08.02. у 13.00 278

Анализа потреба за вештинама и обукама
07.02. у 13.00 104

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
04.02. у 12.00 101

Политика и стратегија образовања одраслих
04.02. у 12.00 101

Маркетинг у образовању одраслих
04.02. у 12.00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
08.02. у 13.00 278

Квалитет у образовању одраслих
12.02. у 12.00 101

Образовање лидера
04.02. у 12.00 101

Организација која учи
05.02. у 13.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
05.02. у 13.00 267Изборни предмети са других одељења
Психологија међуљудских односа на раду
12.02. у 14.00 105

Општа психопатологија
06.02. у 17.00 амф.
↑↑↑