Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 25. 12. 2019.
  • уплата најкасније до: 23.12.2019.
  • провера услова и приговори: 26.12.2019.
  • испити: од 13. до 23.01.2020.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
20.01. у 11.00 101

Општа психологија
21.01. у 9.30 амф.

Основи педагогије
15.01. у 14.00 103

Статистика у истраживању образовања
16.01. у 14.00 амф.

Историја образовања одраслих
23.01. у 11.00 104

Основи психологије личности
21.01. у 12.00 103

Андрагошка дидактика
20.01. у 11.00 101

Компаративна андрагогија
23.01. у 11.00 104

Образовање одраслих и економски развој
22.01. у 10.00 101

Основе психологије учења
21.01. у 12.00 103

Основи социјалне психологије
13.01. у 10.00 амф.

Социјална психологија
13.01. у 10.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
21.01. у 14.00 амф.

Психологија зрелог доба и старења
21.01. у 14.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
15.01. у 14.00 214

Филозофија образовања одраслих
16.01. у 11.00 104

Андрагогија рада
18.01. у 11.00  15.01. у 13.00, 105 105

Андрагогија рада (усмени, по старом програму)
13.01. у 14.00 272

Политика и систем образовања одраслих
16.01. у 12.00 105

Систем и организација образовања одраслих
16.01. у 12.00 105

Организација образовања одраслих
16.01. у 12.00 105

Теорија организације образовања
16.01. у 12.00 105

Учење одраслих
21.01. у 11.00 104

Методологија андрагошких истраживања
23.01. у 11.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
23.01. у 11.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
23.01. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
23.01. у 11.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
23.01. у 11.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
17.01. у 12.00 214

Менаџмент и маркетинг у образовању
17.01. у 12.00 214

Образовање старих
20.01. у 15.00 103

Планирање образовања одраслих
28.01. у 14.00  22.01. у 13.00, 267 267

Планирање кадрова и образовања
28.01. у 14.00  22.01. у 13.00, 267 267

Социјална андрагогија
20.01. у 15.00 103

Андрагогија комуникација и медија
13.01. у 14.00 105

Андрагогија масовних комуникација
13.01. у 14.00 105

Породична андрагогија
20.01. у 15.00 103

Развој људских ресурса
28.01. у 11.00  22.01. у 11.00, 104 105

Андрагогија слободног времена
13.01. у 14.00 105

Стручно образовање одраслих
18.01. у 11.00  15.01. у 13.00, 105 105

Функционална писменост и кључне компетенције
17.01. у 12.00 214Изборни предмети са Одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
22.01. у 12.00 278

Образовање одраслих за животну средину
15.01. у 12.00 214

Образовање одраслих, грађански активизам и људска права
16.01. у 11.00 104

Он-лајн образовање одраслих
17.01. у 15.00 211

Вештине саветовања у образовању одраслих
16.01. у 11.00 104

Социјализација одраслих
20.01. у 15.00 103

Драмске технике у образовању одраслих
22.01. у 12.00 278

Каријерно вођење и развој
У договору са проф. др Александром Пејатовић

Анализа потреба за вештинама и обукама
18.01. у 11.00  15.01. у 13.00, 105 105

Маркетинг у образовању одраслих
16.01. у 12.00 105

Образовање и комуникационе вештине одраслих
17.01. у 15.00 211

Квалитет у образовању одраслих
18.01. у 11.00  15.01. у 13.00, 105 105

Пенолошка андрагогија
20.01. у 15.00 103

Регрутовање и селекција људских ресурса
28.01. у 14.00  22.01. у 13.00, 267 267Изборни предмети са других одељења
Општа психопатологија
15.01. у 17.00 амф.Предмети на мастер студијама
Евалуација у образовању одраслих
13.01. у 15.00 272
↑↑↑