Андрагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18.12.2017. до 10. 01.2018.
  • уплата најкасније до: 05.01.2018.
  • провера услова и приговори: 11.01.2018.
  • испити: од 15. до 24.01.2018.
Обавезни предмети
Општа андрагогија, испит
22.01. у 15.00 268

Општа психологија
18.01. у 13.00 амф.

Основи педагогије
17.01. у 10.15 амф.

Статистика у истраживању образовања
15.01. у 14.00 амф.

Увод у филозофију
24.01. у 14.00  24.01. у 12.00, 104 103

Историја образовања одраслих
16.01. у 12.00 101

Логика са општом методологијом
23.01. у 14.00 308

Основи психологије личности
18.01. у 13.00 амф.

Андрагошка дидактика, колоквијум 2
24.01. у 16.00 101

Андрагошка дидактика, испит
24.01. у 16.00 101

Компаративна андрагогија
16.01. у 12.00 101

Образовање одраслих и економски развој
15.01. у 10.00 101

Основе психологије учења
18.01. у 11.00 105

Основи социјалне психологије
22.01. у 14.00 амф.

Социјална психологија
22.01. у 14.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
23.01. у 10.00 амф.

Психологија зрелог доба и старења
23.01. у 10.00 амф.

Стратегије учења и методе образовања одраслих
17.01. у 11.00 213

Филозофија образовања одраслих
19.01. у 11.00 105

Андрагогија рада
23.01. у 12.00 101

Андрагогија рада (усмени, по старом програму)
22.01. у 15.00 272

Политика и систем образовања одраслих
15.01. у 12.00 103

Систем и организација образовања одраслих
15.01. у 12.00 103

Организација образовања одраслих
15.01. у 12.00 103

Теорија организације образовања
15.01. у 12.00 103

Учење одраслих
16.01. у 14.00 101

Методологија андрагошких истраживања
24.01. у 10.00 амф.

Увод у андрагошка истраживања
24.01. у 10.00 амф.

Истраживачке оријентације у андрагогији
24.01. у 10.00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
24.01. у 10.00 амф.

Методе и технике истраживања у андрагогији
24.01. у 10.00 амф.

Менаџмент у образовању одраслих
15.01. у 12.00 103

Менаџмент и маркетинг у образовању
15.01. у 12.00 103

Планирање образовања одраслих
19.01. у 13.00 105

Планирање кадрова и образовања
19.01. у 13.00 105

Социјална андрагогија
22.01. у 14.30 103

Андрагогија комуникација и медија
24.01. у 14.00 101

Андрагогија масовних комуникација
24.01. у 14.00 101

Породична андрагогија
22.01. у 14.30 103

Развој људских ресурса
19.01. у 13.00 105

Андрагогија слободног времена
24.01. у 14.00 101

Стручно образовање одраслих
17.01. у 13.00 104

Социологија образовања
15.01. у 10.00 364Изборни предмети са Одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
24.01. у 14.00 101

Образовање одраслих за животну средину
17.01. у 12.00 213

Анализа потреба за вештинама и обукама
17.01. у 13.00 104

Андрагошке улоге и функције наставника
16.01. у 13.00 272

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
15.01. у 12.00 103

Политика и стратегија образовања одраслих
15.01. у 12.00 103

Он-лајн образовање одраслих
24.01. у 14.00 101

Online образовање
24.01. у 14.00 101

Вештине саветовања у образовању одраслих
24.01. у 14.00 101

Квалитет у образовању одраслих
23.01. у 12.00 101

Образовање и рекреација одраслих
24.01. у 14.00 101

Образовање лидера
15.01. у 12.00 103

Организација која учи
19.01. у 13.00 105

Регрутовање и селекција људских ресурса
19.01. у 13.00 105Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑