Андрагогија

 • Теоријско-методолошки проблеми педагогије
 • 2016 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2017 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2010 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2008 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2006 -  2008 - »Образовање за друштво знања«
  Институт за педагошка истраживања, Београд
 • 2009 -  2011 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција (број 149015)
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду
 • 2011 -  Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији (број 179060)
  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑