Андрагогија

 • engleski jezik
  lingvistika
  primenjena lingvistika
 • 1994 - основне студије - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
 • 2009 - магистарске студије - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
  (тема: Употреба реченичних конектора у енглеском језику и њихово превођење на српски језик (на примеру текстова из области друштвених наука))
 • 2001 - предавач - ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
  (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
 • 2005 - предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
 • 2010 - наставник страног језика - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
 • 1994 -  1996 -  Engleski jezik
  Skola stranih jezika Kolarcevog narodnog univerziteta, Beograd, Jugoslavija (предавање по позиву)
 • 1996 -  2002 -  Engleski jezik (lektorski kursevi: obrada teksta, leksicke vezbe, gramatika, prevod)
  Filoloski fakultet, Beograd, Jugoslavija (предавање по позиву)
 • 2002 -  2005 -  Engleski jezik (strani jezik struke)
  Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, Jugoslavija, Srbija i Crna Gora (предавање по позиву)
 • 2008 -  Drustvo za strane jezike i knjizevnosti Srbije  (чланство)
 • 2002 -  Cambridge ESOL (UCLES) - ovlasceni ispitivac  (чланство)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑