Андрагогија

 • Stručno obrazovanje odraslih
  Obrazovne potrebe
  Kvalitet obrazovanja
  Profesionalni razvoj odraslih
  Evaluacija u obrazovanju
 • 1986 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МЕЂУЗАВИСНОСТ ВРЕДНОСНИХ ОРЈЕНТАЦИЈА И ОБРАЗОВНИХ ПОТРЕБА ОДРАСЛИХ)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ОБРАЗОВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОДРАСЛИХ)
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2014 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА)
 • 2004 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА РАДА)
 • 1997 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНДРАГОГИЈА РАДА)
 • 1993 - истраживач-сарадник - Филозофски факултет у Београду
 • 1989 - истраживач-приправник - Филозофски факултет у Београду
 • 2006 -  2006 -  "Nove teorije i metode obrazovanja odraslih"
  Novi bugarski univerzitet, Sofija, Bugarska (предавање по позиву)
 • 2011 -  2011 -  “Competence and Competence Development” for Master Students in European Adult Education and Master Students in Adult Education
  University Duisburg-Essen (campus Essen), Essen, Germany (циклус предавања)
 • 2012 -  2012 -  European Master in Adult Education CAMP, MA students from different countries “Quality in Adult Education”
  Centrum inovace andragogickỳch studii, Filozofská fakulteta, Masarykova universiteta, Telč, Czech Republic, Brno (предавање по позиву)
 • 2013 -  2013 -  European Master in Adult Education CAMP, a course for MA students from different countries “Evaluation in Adult Education”
  Centrum inovace andragogickỳch studii, Filozofská fakulteta, Masarykova universiteta, Brno, Czech Republic (предавање по позиву)
 • 2011 -  2013 - Društvo andragoga Srbije, Beograd  (Član Upravnog odbora)
 • 2003 -  Balkan Society for Pedagogy and Education, Thessaloniki, Greece  (Član Administrativnog odbora)
 • 2000 -  Balkan Society for Pedagogy and Education, Thessaloniki, Greece  (чланство)
 • 1997 -  Časopis "Andragoške studije"  (чланство)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник института)
 • 2007 -  European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)  (чланство)
 • 2011 -  2014 - "Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији"
  Филозофски факултет (сарадник и носилац једне од тема)
 • 2012 -  2013 - "Образовањем ка запошљавању и активном старењу"
  Друштво андрагога Србије, финансијер Фонд за отворено друштво, Србија (Руководилац пројекта)
 • 2013 -  2013 - Strengthening Capacity for Inclusive Local Development in Southern Serbia
  The International Labour Office (ILO) (Спољни сарадник)
 • 2010 -  2014 - "Modernisation of VET"
  EU IPA 07, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Сениор експерт за образовање одраслих)
 • 2013 -  2016 - "European Studies and Research in Adult Learning and Education"
  ERASMUS - Lifelong Learning Programme, Универзитет у Београду (Руководилац пројекта за Србију)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑